kamishibai

8 articles

[Poland] Nauczanie to zabawa – uczniowie mogą być nauczycielam (COMENIUS-project)

Nauczanie to zabawa- uczniowie mogą być nauczycielami.- projekt ma na celu wspólna pracę partnerów w celu tworzenia różnych materiałów i w rezultacie stworzenie strony internetowej, która pokaże różnice i podobieństwa między krajami partnerskimi w następujących obszarach: języki narodowe, historia, system społeczny i geografia krajów partnerskich. Uczniowie i nauczyciele wszystkich krajów będą zachęcani do działań kreatywnych i innowacyjnych. Głównym celem projektu…