Biblioteka Publiczna w Ursusie

BP Ursus logoBiblioteka Publiczna w Ursusie w Warszawie jest instytucją kultury, której głównym celem jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i czytelniczych lokalnego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa już od ponad 60 lat. Łączna liczba pracowników wynosi 30 osób.

Katalog biblioteki zawiera ponad 100.000 książek; 2.600 CD-ROM i DVD, a także 800 tomów książek w językach obcych. Biblioteka jest instytucją, która jest głęboko zaangażowana w edukację dzieci na podstawie książek. Biblioteka organizuje liczne kursy, warsztaty i wykłady dla nauczycieli i wychowawców, pracujących z dziećmi. Specjalna podstrona Biblioteki dla Dzieci została utworzona i jest utrzymywana na głównej stronie internetowej Biblioteki. BPURSUS gromadzi książki ze szczególnym uwzględnieniem tych książek używanych do rozwijania wiedzy i społeczności lokalnej młodzieży.

Biblioteka stara się mieć wpływ na europejskiej świadomości młodych członków społeczności lokalnej i ma duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. W 2007 roku jeden z projektów bibliotecznych został wyróżniony jako jeden z dwudziestu najlepszych projektów Grundtvig przez UE.

Podobne projekty, w których brała udział biblioteka obejmują:

  • Skorosze – the area of talents (LLP Youth) 2011
  • European Mobility Folktales (LLP Comenius) 2011-2013
  • Lifelong Readers: A European Reading Promotion Framework for Primary School Librarians, Educators, and Administrators (LLP Comenius) 2011-2013
  • Art of the Book (Culture) 2011-2013
  • Science Fiction in Education (LLP – KA3 ICT Multilateral Networks) 2012-2014
  • Digital Literacy 2.0 – Train-the-trainer & qualify-the-user (LLP – KA3 ICT Multilateral Networks) 2012-2014
  • Mini area – maxi Europeanism. Ursus – let us surprise (LLP Youth) 2013

Strona Biblioteki: www.bpursus.waw.pl

Contact details:

Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa / Poland

tel: +48 22 882 43 00

email: sekretariat@bpursus.waw.pl

Director – MA Piotr Jankowski

Contact person:

Małgorzata Kołodziejczyk – deputy director

tel: +48 22 882 43 00

email: m.kolodziejczyk@bpursus.waw.pl