Centrum Literackie Styrii

Leszezentrum Logo.inddCentrum Literackie Styrii, w mieście Graz, Austria, jest to Instytut rozwoju bibliotek, ich organizacji i promocji oraz cyfryzacji. Zostało założone jako organizacja pozarządowa w 2005 roku.

Firma jako NGO z 5 pracownikami troszczy się o około 210 bibliotek publicznych w gminach, parafiach i szpitalach oraz o 300 bibliotek szkolnych w regionie Styria w Austrii. Przyczynia się do nawiązywania kontaktów i rozwijania biblioteki, doradza w zakresie zasobów książkowych i multimedialnych, inicjuje, wspiera i organizuje zajęcia w bibliotekach pedagogicznych, jak również organizuje szkolenia dla bibliotekarzy. Poza tym Centrum Literackie jest bardzo aktywne w działalności promowania czytania i pisania (na przykład projekt Bookstart – promowanie czytania, w szkoleniu nauczycieli i rodziców w edukacji. Tym samym odgrywa istotną rolę w zakresie umiejętności oraz zapewnienia niezbędnego wkładu w rozwijanie i budowanie efektywnej edukacji sieci bibliotek i alfabetyzacji w Styrii.

Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych przez UE i brało udział w kilku projektach z partnerami międzynarodowymi (EUMOF www.eumof.unic.ac.cy ; READWAY, www.readway-Comenius.eu ).

Centrum Literackie jest również częścią polityki europejskiej sieci literacykiej (Elinet wraz z 80 partnerami z całej Europy, http://eli-net.eu) i członkiem zarządu austriackiego Stowarzyszenia Literackiego (www.lesenundschreiben.at ).

Centrum Literackie Styria jest koordynatorem projektu Aqua Narrabilis.

 

Contact details:

Literacy Centre Styria / Lesezentrum Steiermark

Eggenberger Allee 15 a, 8020 Graz, Austria

Tel : +43/316/68 53 57-0

Fax : +43/316/68 53 57-14

Email: office@lesezentrum.at

Website: www.lesezentrum.at

FB-FindUsonFacebook-online-114  Lesezentrum Steiermark