Instytut Politechniczny Castelo Branco

ESEInstytut Politechniczny Castelo Branco (IPCB) jest publiczną uczelnią w Portugalii. Wyższa Szkoła Edukacji ( Escola Superior de Educação – ESE ) jest jednym z wydziałów IPCB i niektórzy z jego pracowników są bezpośrednio zaangażowani w projekt Aqua Narrabilis w ramach swoich programów dyplomowych i po ukończeniu studiów będą zajmowali się kształceniem nauczycieli.

Działy ESE i CILCE mają doświadczenie w zakresie badań stosowanych w dziedzinie kształcenia nauczycieli, edukacji międzykulturowej, języków obcych, promocji i czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz dorosłych. ESE posiada rozbudowaną sieć edukacyjną w regionie Beira Baixa , we współpracy z hiszpańskimi instytucjami zaangażowanymi w kształcenie nauczycieli i promocję książek oraz z europejskimi uczelniami dzięki wielu projektom finansowanym przez UE w wyżej wymienionych dziedzinach.

Strona internetowa IPCB: www.ipcb.pt