Jak przeglądać i korzystać z narzędzia

Katalog źródeł / baza danych jest zbiorem ponad 200 pomocy naukowych (np wydarzenia, wydawnictwa, strony internetowe, szkolenia, książki, artykuły, …) z różnych krajów Europy odnoszących się do rozwijania umiejętności narracyjnych w oparciu o opowiadania o wodzie.

Można wyszukiwać według:
• rodzaju źródła, np artykuł, strona internetowa, książka z obrazkami, bajka, materiał szkoleniowy, scenariusz lekcji
• grupy wiekowej
• języka źródła
• lub poprzez wpisanie słowa kluczowego, które przychodzi do głowy, gdy myślisz o wodzie, opowiadaniach!

Można również połączyć kategorie.

Katalog źródeł zawiera również 18 opowieści z krajów wszystkich partnerów projektu – opowieści o wodzie z Austrii, Portugalii, Polski, Bułgarii i Cypru. Można je wyszukać poprzez odpowiedni przycisk „opowieści o wodzie” lub przeszukując bazę danych. Opowiadania te zostały przetłumaczone na wszystkie języki krajów partnerskich projektu a także niektóre z nich dodatkowo na język włoski, francuski i hiszpański.

Poza tym został utworzony osobny przycisk dla 72 scenariuszy lekcji (OERs), opracowanych na podstawie 18 opowiadań; scenariusze te są również dostępne jako jeden dokument, Przewodnik po scenariuszach lekcji (OERs), który dodatkowo wyjaśnia wykorzystanie i znaczenie tych otwartych zasobów edukacyjnych.
14 z tych scenariuszy było zrealizowanych w ramach pilotażu w szkołach i bibliotekach europejskich, można je znaleźć tutaj; innych 11 scenariuszy zostało wykorzystane podczas kursów dla nauczycieli (informacja poniżej) i zostały przetłumaczone na języki wszystkich partnerów projektu oraz język hiszpański, francuski i włoski.

Niemniej ważne jest, że Katalog źródeł oferuje również podręcznik (materiały szkoleniowe) dla nauczycieli studiujących i doskonalących się, dla wychowawców przedszkolnych i bibliotekarzy. Podręcznik jest przeznaczony dla metodyków i umożliwia  zapoznanie uczestników kursu z różnymi metodami opowiadania. Podczas kursu można korzystać z niektórych opowiadań i scenariuszy lekcji, opracowanych w ramach projektu AQUA NARRABILIS.

Ponadto należy nadmienić, że dla każdego kto byłyby zainteresowany wykorzystaniem 4 metod, prezentowanych przez AQUA NARRABILIS, dostępny jest Open Course Online (Otwarty Kurs Online).