Badanie

© Helga Bansch 2

Z ramach badania (wyniki są publikowane tutaj w bazie danych (toolbox)) zebraliśmy i nadal zbieramy informacje na temat umiejętności narracyjnych w różnych krajach Europy. W szczególności zostały przeszukane materiały i literatura, które promują umiejętności narracyjne. Zebraliśmy dostępne dane dotyczące dobrych praktyk i przetestowanego materiału. Wszystkie te materiały są przedstawione w języku angielskim, ale w niektórych przypadkach także w oryginalnych językach partnerów projektu.

Przygotowaliśmy materiał we wszystkich językach partnerów projektu oraz niektórych innych językach.

Oferujemy Ci:

  • Książki i wydawnictwa
  • Strony internetowe
  • Strony internetowe poprzednich projektów
  • Nazwy i informacje o stowarzyszeniach  i innych organizacjach, które zajmują się umiejętnościami narracyjnymi
  • Informacje o Bibliotekach
  • Instytucje szkoleniowe dla nauczycieli
  • Dobre praktyki
  • Artykuły naukowe i wiele więcej!

Przejrzyj naszą bazę danych (toolbox), przy użyciu różnych grup wiekowych i kategorii!

 

© suneko