Drama

Drama oznacza pracę razem z dziećmi nad udramatyzowaną wersją historii lub książki. Na video wykorzystaliśmy „Sen nocy letniej”.drama_800