O projekcie

AQUA NARRABILIS – Acquisition of Basic skills In LIbraries and Schools

Projekt ” Aqua Narrabilis ” powstał w październiku 2014 roku i działa w ramach programu Erasmus +. W projekcie jest 6 partnerów z 5 krajów: Austrii, Portugalii, Polski, na Cypru i Bułgarii. Wybraliśmy wątek „narrację „, ponieważ uważamy, że należy do głównych kompetencji w globalnym świecie . A także tematyka wody ma zasadnicze znaczenie dla każdego z nas – tylko w jednym z partnerskich krajów nie ma dostępu do morza, ale jest wiele jezior i rzek … traktujemy też wodę jako zasadnicze źródło życia!

Więcej o projekcie :

  • umiejętności narracyjne to zdolność do opisywania rzeczy i zdarzeń oraz opowiadanie o nich. Są to podstawowe umiejętności i kompetencje kluczowe, które są istotne dla
  • alfabetyzacji (czyli zdolności do odczytu i zapisu )
  • uczenia się pierwszego i drugiego języka.

Z pewnością również do aktywnego obywatelstwa i udziału w demokracji są te kompetencje bardzo potrzebne.

varna-014_18843372259_oMetody konwencjonalnego opowiadania (oparte na książkach), czytanie książek na głos, prezentacje Power Point z obrazkami ( Teatr Książki), KAMISHIBAI , dramatyzowanie treści książek, przedstawienia kukiełkowe lub teatr cieni -wszystko może przyczynić się do podniesienia umiejętności narracyjnych.

Nie wszystkie książki dla dzieci i nie wszystkie tematy jednakowo nadają się do kształtowania umiejętności narracyjnych. Ustanowiono listę warunków do nauczania i uczenia się umiejętności narracyjnych (wybór odpowiedniego materiału, treści i metody), która jest wyjściową naszego projektu „Aqua Narrabilis” .

Jesteśmy w trakcie opracowywania:

  • praktycznych metod
  • praktycznych pomocy (na przykład tekstów dla przedstawień kukiełkowych i teatru cieni)
  • Metod dydaktycznych i
  • łatwo dostępnych aktualnych otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w różnych językach europejskich
  • do wykorzystania w pracy biblioteki, w szkołach podstawowych (grupa wiekowa: 6 – 12 lat) oraz w przedszkolach (3 – 6 lat).

W celu rozwiązania kwestii aktywnego obywatelstwa i niepokoju na całym świecie oraz stworzenia porównywalnego materiału, który może być używany we wszystkich krajach europejskich (i nie tylko ) , skupiamy się na temacie wody czyli wszystkie historie, wszystkie materiały i zasoby związane są z wodą, ekologią, odżywianiem oraz –  a przede wszystkim – wartością symboliczną.