Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Βάρνας

libvar-logo‘PenchoSlaveykov’ Η περιφερειακή βιβλιοθήκη στη Βάρνα είναι ένας δημόσιος οργανισμός που υποστηρίζεται από το δήμο και την κυβέρνηση. Η βιβλιοθήκη έχει ένα αποθετήριο της βουλγαρικής εθνικής λογοτεχνίας από το 1945. Πρόκειται για μια περιφερειακή βιβλιοθήκη και κέντρο για τη διαβούλευση με άλλες βιβλιοθήκες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Τελευταία στατιστικά έχουν δείξει ότι οι συλλογές της βιβλιοθήκης απαριθμούν 870.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών και άλλων υλικών. 30% των χρηστών μας είναι κάτω των 18 ετών. Η βιβλιοθήκη συλλέγει και διαθέτει βιβλία και περιοδικά, χειρόγραφα και αρχειακά έγγραφα, λευκώματα, χαρτογραφικές εκδόσεις, επίσημα έγγραφα, τα πρότυπα, γραμμένη μουσική, αρχεία, ήχητικές κασέττες και βιντεοκασέτες, CD και DVD. Στο Περιφερειακό Τμήμα Ιστορίας υπάρχει μια μοναδική και πλήρης συλλογή των περιοδικών τυπωμένη στη Βάρνα μετά το 1880.
Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συλλόγου Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας και συνεργάτης σε μια σειρά ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών πολιτιστικών προγραμμάτων και διεθνή προγράμματα.

Η ιστοσελίδα της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Βάρνα είναι: www.libvar.bg

Contact details:

34 Slivnitsa Blvd., Varna 9000, Bulgaria

Email: office@libvar.bg