Κέντρο Γραμματισμού στην Στυρία

Leszezentrum Logo.inddΤο Κέντρο Γραμματισμού στη Στυρία, που βρίσκεται στο Graz, Αυστρία, είναι ένα ίδρυμα για την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης, την οργάνωση της βιβλιοθήκης και την προώθηση του αλφαβητισμού. Ιδρύθηκε ως ΜΚΟ το 2005.

Διοργανώνεται ως NGO με 5 εργαζόμενους, έχει την ευθύνη για περίπου 210δημόσιες βιβλιοθήκες, π.χ. σε δήμους, κοινότητες και νοσοκομεία, και για πάνω από 300 σχολικές βιβλιοθήκες στο Ομοσπονδιακό κράτος της Στυρίας – Αυστρία. Βοηθά να δημιουργούνται και να αναπτύσσονται βιβλιοθήκες, παρέχει συμβουλές για τα βιβλία και τα μέσα ενημέρωσης, εγκαινιάζει, στηρίζει και οργανώνει παιδαγωγικές δραστηριότητες σε βιβλιοθήκες και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους βιβλιοθηκονόμους. Εκτός αυτού, η το Κέντρο Γραμματισμού είναι πολύ δραστήριο σε δραστηριότητες σχετικές με τον γραμματισμό (π.χ. έργα Bookstart, προώθηση της ανάγνωσης), στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των γονέων. Έτσι, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παιδεία και παρέχει βασικάεφόδια για την ανάπτυξη και την δημιουργία μιας αποτελεσματικής βιβλιοθήκης και ενός εκπαιδευτικού δικτύουγια τον γραμματισμό στην Στυρία.

Το κέντρο έχει επίσης αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και έχει συμμετάσχει σε αρκετά LLL-σχέδια με διεθνείς εταίρους (EUMOF, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Παραμυθιών, www.eumof.unic.ac.cy, READWAY, www.readway-comenius.eu).
To Κέντρο Γραμματισμού είναι επίσης μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γραμματισμού(ELINET, μαζί με 80 εταίρους από όλη την Ευρώπη, http://eli-net.eu) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αυστριακού κέντρου Γραμματισμού (www.lesenundschreiben.at).

To Κέντρο Γραμματισμού στην Στυρία είναι ο συντονιστής του έργου της Aqua Narrabilis.

 

Contact details:

Literacy Centre Styria / Lesezentrum Steiermark

Eggenberger Allee 15 a, 8020 Graz, Austria

Tel : +43/316/68 53 57-0

Fax : +43/316/68 53 57-14

Email: office@lesezentrum.at

Website: www.lesezentrum.at

FB-FindUsonFacebook-online-114  Lesezentrum Steiermark