Καστέλο Μπράνκο Polytechnic Institute (IPCB)

ESEΤο Καστέλο Μπράνκο Polytechnic Institute (IPCB) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πορτογαλία. Η Ανώτερη Σχολή Επιστημών Αγωγής (Escola Superior de Educação – ESE) είναι μια από τις σχολές IPCB και μέρος του προσωπικού της συμμετέχει άμεσα στο πρόγραμμα Aqua Narrabilis μέσω προγραμμάτων αποφοίτησης και προγραμμάτων μετά την αποφοίτησή στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, του αθλητισμού και της κοινωνικής εκπαίδευσης και μέσω του IPCB της Διεπιστημονικής Γλώσσας, Κέντρου Πολιτισμού και Παιδείας (CILCE).

Η σχολή ESE και το κέντρο CILCE είναι έμπειραστην εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της εκπαίδευσης, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, των ξένων γλωσσών, της φιλαναγνωσίας και λογοτεχνίας για μικρούς και μεγάλους. Η ESE διαθέτει ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό δίκτυο στην περιοχή Beira Baixa με ισπανικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και προώθησης της ανάγνωσης, καθώς και με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκπαίδευσης μέσωτων πολλών έργων της χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ της στους παραπάνω τομείς.

Η ιστοσελίδα του IPCB είναι: www.ipcb.pt