Βιβλιοθήκη της Αυστρίας

_biblio_logo_rgbΗ Αυστριακή Βιβλιοθήκη (ÖsterreichischesBibliothekswerk), που βρίσκεται στο Σάλτσμπουργκ, είναι ένα οργανωμένο κέντρο που αποτελείται από 1.360 βιβλιοθήκες (δημόσιες βιβλιοθήκες, σχολικές βιβλιοθήκες, ειδικές βιβλιοθήκες). Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, προηγμένη εκπαίδευση, εκπροσώπηση, πρωτοβουλίες στον τομέα της προώθησης της ανάγνωσης και της κοινωνικής συνοχής καθώς και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και δημοσιεύσεις.

Οι δραστηριότητές μας υποστηρίζονται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων οργανώσεων και περίπου 7.000 εθελοντές. Λειτουργούμε ως μία από τις κορυφαίες βάσεις δεδομένων για τις κριτικές των βιβλίων στην Ευρώπη (www.rezensionen.at / 60.000 κριτικές για 24 περιοδικά) και για ένα εθνικόέργο (www.buchstart.at). Κύριος σκοπός μας είναι η δημιουργία δημόσιων βιβλιοθηκών ως ζωντανά σημεία συνάντησης και τη μάθησης.

Η ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης της Αυστρίας είναι: www.biblio.at

Contact details:

Österreichisches Bibliothekswerk

Elisabethstraße 10, 5020 Salzburg, Austria
T: +43/(0)662/881866

Email: biblio@biblio.at