Πώς να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων

 

Η εργαλειοθήκη/βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από περισσότερους από 200 πόρους (π.χ. Φεστιβάλ, εκδότες, ιστοσελίδες, προπονήσεις, βιβλία, άρθρα,…) από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την αφήγηση, αφηγηματικές αρμοδιότητες και το νερό:

Μπορείτε να αναζητήσετε από

 

  • τον τύπο πόρου, π.χ. άρθρο, ιστοσελίδα, εικονογραφημένο βιβλίο, παραμύθι, εκπαιδευτικό υλικό, ΑΕΠ
  • την ηλικιακή ομάδα
  • τη γλώσσα του πόρου
  • ή πληκτρολογώντας απλώς μια λέξη-κλειδί που έρχεται στο μυαλό σας όταν σκέφτεστε για νερό, ιστορίες…!

 

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τις κατηγορίες.

Η εργαλειοθήκη είναι επίσης χώρος αποθήκευσης για 18 ιστορίες από όλους τους συνεργάτες του έργου – ιστορίες σχετικά με το νερό από την Αυστρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βουλγαρία και Κύπρο. Μπορείτε να τις βρείτε κάτω από το αντίστοιχο κουμπί «ιστορίες σχετικά με το νερό» ή από την αναζήτηση της βάσης δεδομένων. Αυτές οι ιστορίες έχουν μεταφραστεί στις γλώσσες όλων των συνεργατών, καθώς και ορισμένα από αυτά , σε ιταλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

 

Επιπλέον, υπάρχει ένα κουμπί για τις 72 εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (ΑΕΠ), με βάση τις 18 ιστορίες; Οι ΑΕΠ είναι επίσης διαθέσιμες  ως ένα έγγραφο, ο οδηγός για τις ΑΕΠ, που εξηγεί, επίσης, τη χρήση και την έννοια των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ).

14 από τις ΑΕΠ έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε ευρωπαϊκά σχολεία και βιβλιοθήκες, μπορείτε να τα βρείτε εδώ; άλλες 11 ΑΕΠ έχουν χρησιμοποιηθεί για τα προγράμματα κατάρτισης (πληροφορίες παρακάτω) και έχουν μεταφραστεί στις γλώσσες όλων των συνεργατών και σε Ισπανικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

 

Τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, η εργαλειοθήκη προσφέρει επίσης τη λήψη των βιβλίων των μαθημάτων μας (εκπαιδευτικό υλικό) για προ-υπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, νηπιαγωγών και βιβλιοθηκονόμων.

Τα βιβλία αυτά προορίζονται για εκπαιδευτές και πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με διαφορετικές μεθόδους αφήγησης. Τα μαθήματα  χρησιμοποιούν μερικές  από τις  ιστορίες Aqua Narrabilis και ΑΕΠ.

Επίσης, υπάρχει ένα Ανοιχτό Online Μάθημα για όλους όσους ενδιαφέρονται για αφηγήσεις με τις 4 τεχνικές του Aqua Narrabilis.