Έρευνα

© Helga Bansch 2

Σχετικά με την έρευνα

Με την έρευνα (τα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα στην βάση δεδομένων) συλλέγουμε και ακόμη συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις δεξιότητες αφήγησης σε διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη.  Ειδικότερα, έχουμε ψάξει για τα υλικά και τη λογοτεχνία που προωθούν τις δεξιότητες αφήγησης. Συλλέξαμε τα διαθέσιμα στοιχεία των καλών πρακτικών και των δοκιμασμένων υλικών. Όλο αυτό το υλικό παρουσιάζεται στα Αγγλικά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις  παρουσιάζεται στην πρωτότυπη γλώσσα στη βάση δεδομένων μας.

Ψάχναμε υλικό σε όλες τις γλώσσες του συνεταιρισμού και σε κάποιες άλλες διαδεδομένες γλώσσες. Σου προσφέρουμε:

  • Βιβλία και εκδότες
  • Ιστοσελίδες
  •  Προηγούμενες ιστοσελίδες έργων
  • Ονόματα και πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς
  • Ενώσεις και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τις δεξιότητες αφήγησης
  • Βιβλιοθήκες
  • Ιδρύματα κατάρτισης για τους δασκάλους
  • Καλές πρακτικές
  • Επιστημονικά άρθρα και βιβλία
  • Φεστιβάλ αφήγησης και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα και πολλά άλλα!

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες!

© suneko