Παραμυθένιο θέατρο

Θέατρο Ιστορίας βιβλίου(ή: κινηματογράφος) σημαίνει να δείξει τα εικονογραφημένα βιβλία με την υποστήριξη ενός προβολέα και ενός υπολογιστή σε μεγαλύτερες ομάδες παιδιών. Πολλοί εκδότες προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρονικές εκδόσεις των εικονογραφημένων βιβλίων τους.picture_book_theatre-800