Δραματοποιημένες ιστορίες

Δραματοποιημένες ιστορίες σημαίνει να δουλεύεις μαζί με τα παιδιά σε μια δραματοποιημένη έκδοση μιας ιστορίας ή ενός βιβλίου. Στο βίντεο, «A Midsummer Night’s Dream» χρησιμοποιείται.drama_800