Σχετικά με το έργο

AQUA NARRABILIS – Acquisition of Basic skills In LIbraries and Schools

Το έργο «AquaNarrabilis» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Erasmus-Plus-Action της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε 6 συνεργάτες από 5 χώρες: Αυστρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρος και Βουλγαρία. Επιλέξαμε το θέμα «αφήγηση», επειδή πιστεύουμε ότι «κάνοντας τον εαυτό σας να ακούσει» ανήκειστις κύριες αρμοδιότητες στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Όπως και το νερό είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας – μόνο ένας συνεργάτης-χώρα δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά έχεισε πολλές λίμνες και ποτάμια … εκτός από τη λήψη νερού ως βασικός πόρος για τη ζωή, για τα πάντα …!

Περισσότερα για το έργο:

Οι δεξιότητες αφήγησηςείναι η ικανότητα να περιγράφεις πράγματα και γεγονότα και να αφηγείσαι ιστορίες. Αυτές είναι οι βασικές δεξιότητες και βασικές-ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον αλφαβητισμό (δηλαδή την ικανότητα να διαβάζεις και να γράφεις),

πρώτης και δεύτερης εκμάθησης γλωσσών και σίγουρα, επίσης, για την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή του στη δημοκρατία (κατά προσέγγιση: να είναι σε θέση να κάνεις τον εαυτό σου να ακουστεί).

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα επικοινωνία σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Μέθοδοι όπως η παραδοσιακή αφήγηση (με βάση τα βιβλία), διαβάζοντας βιβλία φωναχτά, power point, παρουσιάσεις εικόνων βιβλίων (θέατρα, βιβλίο ιστορίας), kamishibai, δραματοποίηση του περιεχομένου του βιβλίου, κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση τωνικανοτήτων αφήγησης, αλλά η εκπαιδευτική τους αξία παραμένει να αναλυθεί.

varna-014_18843372259_o

Δεν είναι όλα τα παιδικά βιβλία και θέματα εξίσου κατάλληλα για μεταλαμπάδευση των δεξιοτήτων αφήγησης. Θεσπίζοντας ένα ελεγμένο κατάλογο των συνθηκών ευτυχίας για τη διδασκαλία και εκμάθηση δεξιοτήτων αφήγησης (ειδικότερα, Κατάλληλο υλικό, περιεχόμενα και μεθόδους) είναι ένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου μας «AquaNarrabilis».

Επί του παρόντος αναπτύσσουμε:

Πρακτικές μεθόδους

Πρακτικάκαιαπτάυλικά (π.χ. κείμενα για κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών)

Διδακτικά μοντέλα και εύκολα προσβάσιμοι και ενημερωμένοι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες για τη χρήση του έργου της βιβλιοθήκης, στα δημοτικά σχολεία (ηλικιακή ομάδα: 6 – 12 χρονών) και σε νηπιαγωγεία (3 – 6 χρονών).

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της παγκόσμιας ανησυχίας και να παράγει συγκρίσιμο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (και όχι μόνο), επικεντρωνόμαστε στο θέμα του ΝΕΡΟΥ, π.χ. όλες οι ιστορίες, όλα τα υλικά και οι πόροι που σχετίζονται με το νερό και την οικολογική, διατροφική, γεωγραφική και – πάνω από όλα – συμβολική αξία.