[история] БЪЛГАРСКИ: Легенда за Вавелския змей

Written by Verena Gangl