Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна

libvar-logoе обществена институция, подкрепена от общинската власт и правителството. От 1945 г. библиотеката е депозиториум на българската национална литература. Изпълнява методически функции за обществените библиотеки в североизточната част на страната.

Последните статистически данни показват, че библиотеката притежава над 870 000 библиотечни документа – книги, периодични издания и други носители. 30% от нашите потребители са на възраст под 18 г. Библиотеката съхранява и предоставя книги и периодични издания, ръкописи и архивни документи, албуми, картографски издания, официални документи, патенти и стандарти, ноти, плочи, касети CD и DVD. В отдел Регионална история се съхранява уникална колекция от периодични издания, публикувани във Варна след 1880 г.

Библиотеката е член на Българската библиотечно-информационна асоциация и е партньор по редица европейски и международни културно-образователни програми и проекти.

 

Интернет страницата на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – варна е:  www.libvar.bg

 

Contact details:

34 Slivnitsa Blvd., Varna 9000, Bulgaria

Email: office@libvar.bg