Обществената библиотека в Урсус, Варшава

BP Ursus logoОбществената библиотека в Урсус, Варшава е културна институция с главна цел да удовлетворява читателските и образователните нужди на местното население, да разпространява знание и подкрепя развитието на образованието и културата. Библиотеката съществува от 60 г. и притежава много активен доброволчески кръг от повече от 40 участници на възраст 11-16 години, които подпомагат библиотеката в нейната работа с деца. Служителите в институцията са 30.

Библиотечният каталог съдържа повече от 100 000 книги; 2 600 CD-ROM и DVD носители, както и 800 издания на чужди езици. Библиотеката е основно ангажирана с образованието на деца. Организира много курсове, семинари, лекции за учители и преподаватели, работещи с деца.

На сайта на библиотеката в специална секция са представени дейностите с детската аудитория. Приоритетно се комплектуват издания с фокус върху образованието на младите хора за изграждане на активна позиция в местните общества.

Библиотеката е с утвърден опит в работата по проекти, финансирани от ЕС за социалното ангажиране на младите хора. През 2007 г. проект на библиотеката е удостоен с номинация за един от най-добрите двадесет по програма „Грюндвиг” на ЕС.

Проекти, в които библиотеката е била партньор:

  • Skorosze – областта на талантите (LLP Youth) 2011
  • Европейското пътешествие на приказките (LLP Comenius) 2011-2013
  • Читатели за цял живот: Европейско представяне на четенето – мрежа за учители, библиотекари, преподаватели и администратори (LLP Comenius) 2011-2013
  • Изкуството на книгата (Culture) 2011-2013
  • Научната фантастика в образованието (LLP – KA3 ICT Multilateral Networks) 2012-2014
  • Дигитална грамотност 2.0 – Обучение на преподавателя & квалификация на потребителя (LLP – KA3 ICT Multilateral Networks) 2012-2014
  • Малка територия – голям европеец. Урсус – нека да ви изненадаме (LLP Youth) 2013

Интернет страницата на Обществената библиотека в Урсус, Варшава е: www.bpursus.waw.pl

 

Contact details:

Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa / Poland

tel: +48 22 882 43 00

email: sekretariat@bpursus.waw.pl

Director – MA Piotr Jankowski

Contact person:

Małgorzata Kołodziejczyk – deputy director

tel: +48 22 882 43 00

email: m.kolodziejczyk@bpursus.waw.pl