Образователен център Щирия

Leszezentrum Logo.inddОбразователен център Щирия, установен в Грац, Австрия, е институция за подпомагане на развитието и организацията на библиотеките, предоставяне на образование и разпространение на информационна грамотност.

Организиран като неправителствена организация с 5 служители, центърът се грижи за 210 обществени библиотеки, в това число общински, енорийски, към болници, и за повече от 300 училищни библиотеки в област Щирия, Австрия.  Подпомага създаването и развитието на библиотеки, консултира издателски и медийни акции, инициира, подкрепя и организира педагогически дейности в библиотеките, като организира и курсове за обучение на библиотекари. Центърът е с активна дейност не само в предоставянето на основна грамотност и образование (популяризиране на книгите и четенето), но в обучението за възрастни и повишаване на квалификацията на учителите. По този начин играе важна роля по отношение на грамотността и осигурява значителен принос за развитието и изграждането на ефективна образователна и библиотечна мрежа  в Щирия.

Центърът е с опит в управлението на международни проекти, финансирани от ЕС (EUMOF, European Mobility Folktales, www.eumof.unic.ac.cy ; READWAY, www.readway-comenius.eu).

Центърът е част от Европейската мрежа за политика в областта на грамотността (ELINET, заедно с още 80 партньора от цяла Европа, http://eli-net.eu) и е член на борда на Австрийската асоциация за грамотност (www.lesenundschreiben.at).

Образователен център Щирия е координатор на проект проект “Aqua Narrabilis” – Словесното разказвателно умение в театър и картини.

 

Contact details:

Literacy Centre Styria / Lesezentrum Steiermark

Eggenberger Allee 15 a, 8020 Graz, Austria

Tel : +43/316/68 53 57-0

Fax : +43/316/68 53 57-14

Email: office@lesezentrum.at

Website: www.lesezentrum.at

FB-FindUsonFacebook-online-114  Lesezentrum Steiermark