Политехнически институт в Кастело Бранко

ESEПолитехническият институт в Кастело Бранко (IPCB) е обществен институт за висше образование в Португалия. Училището за подготовка на педагогически кадри (Escola Superior de Educação – ESE) е един от факултетите в института, като част от неговите служители са пряко ангажирани с проект “Aqua Narrabilis” – Словесното разказвателно умение в театър и картини със своите образователни и квалификационни програми.

Включени са и представители от Интердисциплинарен, езиков, културен и образователен център (CILCE) на Политехническия институт. Екипът от Португалия е специализиран в приложните изследвания за повишаване на квалификацията на учителите, чуждоезиково обучение, подкрепата на четенето и книгите за деца и юноши.

Училището за подготовка на педагогическите кадри (Escola Superior de Educação – ESE) е с утвърдена образователна мрежа в Португалия с включени партньори от Испания, утвърден опит в повишаването на квалификацията на преподавателите, подкрепата на четенето и участието в проекти, финансирани от ЕС.

Интернет страницата на Политехническия институт в Кастело Брланко, Португалия е:  www.ipcb.pt