Изследване

© Helga Bansch 2 За изследването

В процеса на провеждане на изследователската дейност (резултатите са публикувани тук, в базата данни) събрахме и все още събираме информация за разказвателните умения в различни страни в Европа. В частност, направихме проучване за източници,  материали и литература, които насърчават и развиват разказвателните умения. Събрахме налични данни за добри практики и изпитани материали. Всички те са представени в нашата база данни на английски език, но в някои случаи и на оригиналните езици.

Търсихме материали на всички езици на партньорството и някои други, широко разпространени езици. Предлагаме Ви:

  • Книги и издатели
  • Интернет страници
  • Интернет страници на сродни проекти
  • Имена и информация за експерти
  • Асоциации и други организации с предмет на дейност развитие на разказвателните умения
  • Библиотеки
  • Обучителни институци за преподаватели
  • Добри практики
  • Научни изследвания, монографии и статии

Търсене в базата данни чрез различни възрастови групи и категории!

 

© suneko