Театър по илюстрации от книга

Театърът по илюстрации от книга цели представяне на съдържанието в образ и картина пред широк кръг участници, посредством мултимедия и компютър.picture_book_theatre-800

Много издатели предлагат безплатно електронни версии на своите илюстровани издания.