Драматичен театър

Предоставя възможност за съвместна работа с деца върху драматизацията на история или книга.drama_800

Използван е във видеото „Среднощен летен сън”.